อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมเป่าประจุ , พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมไอออนไนเซอร์ , พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลม ESD, พัดลม anti static, ปืนเป่าประจุ , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ , ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืน ESD, ปืน anti static, ปืนไอออร์ไนเซอร์ , ปืนไออนไนเซอร์ , คานเป่าประจุ , คานปล่อยประจุ , คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , คาน ESD, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานไอออร์ไนเซอร์ , คานไอออนไนเซอร์ , ไอออร์ไนเซอร์ บาร์ , ไอออนไนเซอร์ บาร์ , พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์,พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมแขวน ESD, พัดลมแขวนเป่าประจุ , พัดลมแขวนไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมแขวนไออนไนเซอร์ , ไอออนไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, ไอออร์ไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, หัวลมล้าง ESD, ไอออนไนเซฮร์ Nozzle, ไอออนไนเซอร์ ESD, ไอออนไนเซอร์โบลเวอร์ , ม่าน ESD PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่าน ESD, ESD PVC Curtain, แผ่นยางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ESD Table Mat, ESD Green  Mat, ผ้า wiper, ผ้า Micro Fiber Wiper, ตู้ Pass Boxตู้ air shower, ionizer blower, ion blower,sticky `mat, sticky roller, Torque Meter, Cover Shoe, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ถุงมือ anti static, ,เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย์, Static Filed Meter,เครื่องวัดแรงบิด, screw driver, ขวดใส่น้ำยา ESD IPA,IPA Solvent Dispenser, , Ground Cord, ESD Box, Automatic Tape Dispenser, Wrist Strap Tester, Tower Light,Shoe Tester, ionizer blower, ionizing blower, ion blower, air ionizer blower, air ionizing blower, ionizer overhead, ionizing overhead, air ionizer overhead, air ionizing overhead, overhead, antistatic, electrostatic, esd, electrostatic discharged, ionizer nozzle, ionizing nozzle, air ionizer nozzle, air ionizing nozzle, ionizer air gun, ionizing air gun, esd air gun, anti static air gun, air ionizer air gun, air ionizing air gun, ionizer bar, ionizing bar, bar esd, esd bar, antistatic bar, air ionizer bar, air ionizing bar, ionizer air bar, ionizing air bar, air ionizer air bar, air ionizing air bar, bar antistaticionizer snake nozzle, ionizing snake nozzle, air ionizer snake nozzle, air ionizing snake nozzle, anti static snake nozzle, antistatic snake nozzle, บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์, บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิต, บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิต, บาร์ล้างไฟฟ้่าสถิตย์, บาร์ปล่อยประจุ, บาร์แอนตี้, พัดลมแอนตี้, พัดลม แอนตี้, พัดลม anti, พัดลม antistatic, พัดลม anti static, พัดลมอีเอสดี, ปืนแอนตี้, ปืนอีเอสดี, ปืน ESD, ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิต, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, อุปกรณ์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์, ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต, อุปกรณ์ทำลายไฟฟ้าสถิต, ตัวทำลายไฟฟ้าสถิต, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , ไฟฟ้าสถิตย,พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมเป่าประจ, พัดลมกำจัดประจุ, ไอออนโบลวเวอร์, ไอออนไนเซอร์ โบลวเวอร,พัดลมปล่อยประจุ, พัดลมล้างประจุ, พัดลมล้างอีเอสดี, พัดลมล้าง ESD, พัดลม ESD, พัดลมแอนตี้สตาติก, พัดลม anti static, ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ปืนลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนเป่าประจ,ปืนกำจัดประจุ, ไอออนแอร์กัน, ไอออนไนเซอร์ แอร์กัน, ปืนปล่อยประจุ, ปืนล้างประจุ, ปืนล้างอีเอสด, ปืนล้าง ESD, ปืนลม ESD, ปืนแอนตี้สตาติก, ปืน anti static, คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , คานสลายไฟฟ้าสถิตย์, คานเป่าประจุ , คานกำจัดประจ , ไอออนบาร์, ไอออนไนเซอร์ บาร์์, คานปล่อยประจุ, คานล้างประจุ, คานล้างอีเอสด, คานล้าง ESD, คาน ESD, คานแอนตี้สตาติก, คาน anti static, ionizer, air ionizer, ionizing, air ionizing, ion blower, ionizer blower, ionizer air gun, ionizing air gun, ionizer bar, ionizing bar, ionizer air blow, ionizer air bar, ionizing air bar, ionizer nozzle, ionizing air nozzle, ไอออนไนเซอร์ , ไอออร์ไนเซอร์, ionizer overhead, ionizing overhead, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต, ตัวทำลายไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้าสถิต, พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิต, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิต, ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิต, ปืนทำลายไฟฟ้าสถิต, คานป้องกันไฟฟ้าสถิต, คานทำลายไฟฟ้าสถิต, คานสลายไฟฟ้าสถิต, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย, เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิต, เครื่องวัดไฟฟ้าสถิต, static field meter, เครื่องมือวัด static, เครื่องวัด static, เครื่องมือวัดสแตติก, เครื่องล้างอีเอสดี, เครื่องล้าง ESD, อีเอสดี, ESD, ไฟฟ้าสถิต, ป้องกันไฟฟ้าสถิตย, ป้องกันทำลายไฟฟ้าสถิตย์, ป้องกันไฟฟ้าสถิต, ทำลายไฟฟ้าสถิต, ล้างไฟฟ้าสถิตย์, สลายไฟฟ้าสถิตย์, ล้างไฟฟ้าสถิต

Ask & Request Quotation.

Welcome to website www.ionizerkoosupply.com

OUR PRODUCTS

OUR MAP & LOCATION

BASIC ESD

OUR SERVICES

MY CLIENT

© 2017 Koo Supply & Engineering Co., Ltd.

OUR PRODUCTS

This website is part of the company Koo Supply & Engineering Co., Ltd., which was sold this purpose antistatic fans, guns destroyed static, static elimination bar, static head blow. And ceiling fans in antistatic With both high-voltage, high-frequency and DC, AC. In addition, we also solve the problem of ESD (Electro Static Discharged), Anti Static, which occurred in the production process. The main goal of our group. Electronics factory, paint factory, plastic injection molding factory, manufacturing plant Packaging film has screened a film on the meat. Where such tools Can help reduce your waste. , Which consists of several models. And with many brands together The reason why we offer several brands. To meet the needs of as many customers as possible by hand with SSD, BFN and Dr. Schneider and others. That we are not just ordinary traders. The company's goal is to destroy the device and static electricity. Also focus on solutions and recommend the best way to customers. And if you do have trouble. We want to fix The company I hope to be a part in helping to solve the problems and meet the needs of as many customers as possible. If you want to know more. Please contact us directly by the company.

TH

ENG

ionizer_blower_en.html

More knowledge About the choices of ESD.

1. Process to produce that kind.

2. Use static destruction. Suitable for production use, such as spray paint gun Anti Static, or if a conveyor system should be used, etc. However Ionizer bar. This is where we can make changes. Depending on the installation of more than
3. Decay Time of the less the better. This measure is responsive to the second charge is a positive charge (Proton, +) and negative (Electron, -)
4. Based on the Ion Balance values ​​close to "zero" the more the better.

ionizer_overhead_en.html

1.    Air Ionizer/ Air Ionizing

       - Air Ionizer Blower Type
       - Air Ionizer Overhead Type
       - Air Ionizer Gun Type
       - Air Ionizer Nozzle Type
       - Air Ionizer Bar Type

2.    ESD Floor/ Anti Static Floor/ Dissipative Floor

3.    ESD Bag

4.    ESD Box/ Anti Static Box/ ESD Tray

5.    ESD Plastic

 1. 6.   Wrist Strap Checker

 2. 7.   ESD Shoe/ Anti Static Shoe

 3. 8.   Static Shock Problem

The company offers monitoring and measuring the electrostatic report. analyze problems And Solutions The only tools that the modern installation, maintenance and inspection equipment, we have been following.

HEAD OFFICE: 99/182 Moo 3, Thapma Sub District, Mueang District, Rayong Province 21000, Thailand.

BANGKOK BRANCH: 838/126 The Trop Village, Luang Phaeng Road, Tabyao Sub District, Lat Krabang District, Bangkok 10520, Thailand.

The electrostatic due to a positive charge. Anionic and unequal Whether the conductors or insulators. It can be static as well. The difference is that If a conductor, it can break up a charge on its own. Such as ground-to-ground line. If the insulation is The charge transfer occurs, it can not by itself solve the ESD was blown to pieces.

What is electrostatic?

You can see that today virtually every industry require ESD. To solve the problem and reduce the waste of material, whether it is industrial electronics Knicks, medicine, food, plastics, films, and many more.

Why using static break? There are many factors

 1.   If the film industry, Paints, Automotive, mostly because the object is plastic or insulation, which can not be charged with Discharge itself. When static electricity, it would attract. Dust into the island parts than usual. We need to tackle the ESD. To make it less possible (NG) to reduce dust problems at work.

 2.   If the industry Electronic Knicks or Semi Conductor virtually every production need. ESD The specimen is quite Semi Conductor Sensitive to the ESD.

 3.   At present, the ESD. As well as the film industry, plastic, electronic Knicks need, such as image, as well as Audit, but above all one that stuck. Want to reduce waste generated over. When we lose a job or less NG = 0 image of the company will follow.

What are the symptoms Zapp

 1.   It is to quickly discharge the word "fast" is already said it a little time.

It took effect on what part why ??

 1.   Pieces may be damage

 2.   The useful life may be shortened.

ESD stands for Electro Static Discharged that caused two words which,

What is ESD ?

 1.   Electrostatic

 2.   Discharged

There are many causes static

 1.   Inductance

 2.   Friction or abrasion

 3.   other

Basic knowledge about static electricity.

 1.   On the surface, the Cationic and anionic unequal.

 2.   We can not be static. But we can control it

 3.   other

Note! It can be seen that the ESD occurs when there is a discharge. This means that The object is to tap or touch each other. We often see various signs. Kea is seen most often for that, but I will lol !!! Picture preview

ionizer_nozzle_en.html
ionizer_airgun_en.html
ionizer_bar_en.html
esd_measurement_esd_tools_en.html

Home                About Us              Ionizer Blower               Ionizer Overhead             Ionizer Nozzle              Ionizer Air Gun              Ionizer Bar              ESD Measurement             Contact Us   

Telephone: 081-588-9902, 084-078-0781

Contact: Jarundej Koosuwannakul

Fax: 038-993-188

Email: jarundej@koosupply.com
ID Line: KooSupply
ID Skype: KooSupply

Telephone: 084-660-9131

Contact: Panuphan Koosuwannakul

Fax: 038-993-188

Email: panuphan@koosupply.com

ID Line: son.koosupply
ID Skype: son.KooSupply

Contact

081-588-9902  |  084-078-0781  |  084-660-9131

mailto:jarundej@koosupply.com?subject=email%20subject

Contact