อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมเป่าประจุ , พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมไอออนไนเซอร์ , พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลม ESD, พัดลม anti static, ปืนเป่าประจุ , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ , ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืน ESD, ปืน anti static, ปืนไอออร์ไนเซอร์ , ปืนไออนไนเซอร์ , คานเป่าประจุ , คานปล่อยประจุ , คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , คาน ESD, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานไอออร์ไนเซอร์ , คานไอออนไนเซอร์ , ไอออร์ไนเซอร์ บาร์ , ไอออนไนเซอร์ บาร์ , พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์,พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมแขวน ESD, พัดลมแขวนเป่าประจุ , พัดลมแขวนไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมแขวนไออนไนเซอร์ , ไอออนไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, ไอออร์ไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, หัวลมล้าง ESD, ไอออนไนเซฮร์ Nozzle, ไอออนไนเซอร์ ESD, ไอออนไนเซอร์โบลเวอร์ , ม่าน ESD PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่าน ESD, ESD PVC Curtain, แผ่นยางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ESD Table Mat, ESD Green  Mat, ผ้า wiper, ผ้า Micro Fiber Wiper, ตู้ Pass Boxตู้ air shower, ionizer blower, ion blower,sticky `mat, sticky roller, Torque Meter, Cover Shoe, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ถุงมือ anti static, ,เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย์, Static Filed Meter,เครื่องวัดแรงบิด, screw driver, ขวดใส่น้ำยา ESD IPA,IPA Solvent Dispenser, , Ground Cord, ESD Box, Automatic Tape Dispenser, Wrist Strap Tester, Tower Light,Shoe Tester, ionizer blower, ionizing blower, ion blower, air ionizer blower, air ionizing blower, ionizer overhead, ionizing overhead, air ionizer overhead, air ionizing overhead, overhead, antistatic, electrostatic, esd, electrostatic discharged, ionizer nozzle, ionizing nozzle, air ionizer nozzle, air ionizing nozzle, ionizer air gun, ionizing air gun, esd air gun, anti static air gun, air ionizer air gun, air ionizing air gun, ionizer bar, ionizing bar, bar esd, esd bar, antistatic bar, air ionizer bar, air ionizing bar, ionizer air bar, ionizing air bar, air ionizer air bar, air ionizing air bar, bar antistaticionizer snake nozzle, ionizing snake nozzle, air ionizer snake nozzle, air ionizing snake nozzle, anti static snake nozzle, antistatic snake nozzle, บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์, บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิต, บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิต, บาร์ล้างไฟฟ้่าสถิตย์, บาร์ปล่อยประจุ, บาร์แอนตี้, พัดลมแอนตี้, พัดลม แอนตี้, พัดลม anti, พัดลม antistatic, พัดลม anti static, พัดลมอีเอสดี, ปืนแอนตี้, ปืนอีเอสดี, ปืน ESD, ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิต, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, อุปกรณ์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์, ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต, อุปกรณ์ทำลายไฟฟ้าสถิต, ตัวทำลายไฟฟ้าสถิต, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , ไฟฟ้าสถิตย,พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมเป่าประจ, พัดลมกำจัดประจุ, ไอออนโบลวเวอร์, ไอออนไนเซอร์ โบลวเวอร,พัดลมปล่อยประจุ, พัดลมล้างประจุ, พัดลมล้างอีเอสดี, พัดลมล้าง ESD, พัดลม ESD, พัดลมแอนตี้สตาติก, พัดลม anti static, ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ปืนลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนเป่าประจ,ปืนกำจัดประจุ, ไอออนแอร์กัน, ไอออนไนเซอร์ แอร์กัน, ปืนปล่อยประจุ, ปืนล้างประจุ, ปืนล้างอีเอสด, ปืนล้าง ESD, ปืนลม ESD, ปืนแอนตี้สตาติก, ปืน anti static, คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , คานสลายไฟฟ้าสถิตย์, คานเป่าประจุ , คานกำจัดประจ , ไอออนบาร์, ไอออนไนเซอร์ บาร์์, คานปล่อยประจุ, คานล้างประจุ, คานล้างอีเอสด, คานล้าง ESD, คาน ESD, คานแอนตี้สตาติก, คาน anti static, ionizer, air ionizer, ionizing, air ionizing, ion blower, ionizer blower, ionizer air gun, ionizing air gun, ionizer bar, ionizing bar, ionizer air blow, ionizer air bar, ionizing air bar, ionizer nozzle, ionizing air nozzle, ไอออนไนเซอร์ , ไอออร์ไนเซอร์, ionizer overhead, ionizing overhead, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต, ตัวทำลายไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้าสถิต, พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิต, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิต, ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิต, ปืนทำลายไฟฟ้าสถิต, คานป้องกันไฟฟ้าสถิต, คานทำลายไฟฟ้าสถิต, คานสลายไฟฟ้าสถิต, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย, เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิต, เครื่องวัดไฟฟ้าสถิต, static field meter, เครื่องมือวัด static, เครื่องวัด static, เครื่องมือวัดสแตติก, เครื่องล้างอีเอสดี, เครื่องล้าง ESD, อีเอสดี, ESD, ไฟฟ้าสถิต, ป้องกันไฟฟ้าสถิตย, ป้องกันทำลายไฟฟ้าสถิตย์, ป้องกันไฟฟ้าสถิต, ทำลายไฟฟ้าสถิต, ล้างไฟฟ้าสถิตย์, สลายไฟฟ้าสถิตย์, ล้างไฟฟ้าสถิต

สินค้าของบริษัทฯ

สอบถาม และขอใบเสนอราคา

081-588-9902  |  084-078-0781  |  084-660-9131

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.ionizerkoosupply.com

ความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

1. Process การผลิต ดูว่าเป็นแบบไหน
2.เลือกใช้อุปกรณ์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์ ให้เหมาะสมกับการผลิตนั้นๆ อาทิเช่น พ่นสี ควรใช้ ปืน Anti Static, หรือ ถ้าเป็นระบบสายพานลำเลียง ควรใช้ ไอออนไนเซอร์บาร์  เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับสถานที่การติดตั้งมากกว่า
3.พิจารณาจากค่า Decay Time ค่าน้อยยิ่งดี ซึ่งการวัดค่านี้จะวัดทั้ง 2 ประจุ คือ ประจุบวก (Proton, +) และประจุลบ (Electron, -)
4.พิจารณาจากค่า Ion Balance ค่าเข้าใกล้ “ศูนย์” ยิ่งดี

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท คู ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งจุดประสงค์เว็บนี้ คือ จำหน่าย พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ และพัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ มีทั้งชนิดแรงดันสูง, แบบความถี่สูง และระบบ DC, AC ฯลฯ นอกจากนั้นทางเรายังรับแก้ปัญหาเรื่อง ESD (Electro Static Discharged), Anti Static, ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของเราได้แก่ โรงงานอิเล็กทรอนิกส์, โรงงานพ่นสีพลาสติก , โรงงานฉีดพลาสติก, โรงงานผลิตฟิล์ม  โรงงาน Packaging ที่มีการสกรีนรูปลงบนเนื้อฟิล์ม ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว สามารถช่วยลดงานเสียของท่านได้ ,ซึ่งประกอบไปด้วยหลายโมเดล และหลายแบรนด์ด้วยด้วยกัน เหตุผลที่ทางเรานำเสนอหลายๆแบรนด์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมียี่ห้อ SSD,BFN และ Dr. Schneider และอื่นๆ ซึ่งทางเราไม่ได้เป็นแค่เทรดเดอร์ทั่วๆไป เป้าหมายของบริษัทฯ คือ นอกจากขายอุปกรณ์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์แล้ว ยังมุ่งเน้นถึงการแก้ปัญหาและแนะนำวิธีที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และถ้าหากลูกค้าท่านใดประสบปัญหาอยู่ อยากให้เราแก้ไข ซึ่งทางบริษัทฯ หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด และหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโดยตรงที่บริษัทฯของเรา

สินค้าของบริษัท

ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทฯ

สำนักงานใหญ่: 99/182 หมู่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 ประเทศไทย

สาขากรุงเทพฯ: 838/126 หมู่บ้าน เดอะ ทร็อป ถนนหลงแพ่ง, แขวงทับยาว, เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 ประเทศไทย.

ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตย์เบื้องต้น

บริการของบริษัท

ทางบริษัทมีบริการตรวจสอบวัดค่าทางด้านไฟฟ้าสถิตย์พร้อมรายงานสรุปผล วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข

 1. 1อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (Air Ionizer/ Air Ionizing)

               - อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ชนิดพัดลม (Air Ionizer Blower Type)
               - 
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ชนิดพัดลมแขวน (Air Ionizer Overhead Type)
               - 
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ชนิดปืนลม (Air Ionizer Gun Type)
               - 
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ชนิดหัวเป่าลม (Air Ionizer Nozzle Type)
               - 
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ชนิดคาน (Air Ionizer Bar Type)

2      พื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

3      ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

4      ถาดใส่งานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

5      พลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

6      สายกราวด์รัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

7      รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

8      ปัญหาไฟฟ้าสถิตย์ดูดพนักงาน

ลูกค้าของบริษัทฯ

© 2017 Koo Supply & Engineering Co., Ltd.

ไฟฟ้าสถิตย์ เกิดจากการที่มีประจุบวก และประจุลบไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นตัวนำหรือฉนวน ก็สามารถที่จะเกิดไฟฟ้าสถิตย์ได้เหมือนกัน ความแตกต่างอยู่ที่ ถ้าเป็นตัวนำมันสามารถสลายประจุได้ด้วยตัวมันเอง เช่นต่อสายกราวด์ลงดิน ส่วนถ้าเป็นฉนวนนั้น ประจุที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถถ่ายเทด้วยตัวมันเอง วิธีแก้คือ ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์เป่าไปที่ชิ้นงาน

ไฟฟ้าสถิตย์ คือ

จะเห็นได้ว่า ทุกวันนี้แทบจะทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เพื่อแก้ปัญหา และลดของเสีย ของชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์, ยา, อาหาร, พลาสติก, ฟิล์ม, และอื่นๆ อีกมากมาย

ทำไมต้องใช้เครื่องทำลายไฟฟ้าสถิตย์  มีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน

 1. ถ้าเป็นอุตสาหกรรม ฟิล์ม, พ่นสี, Automotive, เนื่องจากชิ้นงานส่วนใหญ่เป็นพลาสติก หรือเป็นฉนวน ซึ่งไม่สามารถ Discharge ประจุ ได้ด้วยตัวมันเอง เมื่อมีไฟฟ้าสถิตย์ก็ย่อมมีแรงดึงดูด ทำให้ฝุ่นเข้ามาเกาะที่ชิ้นงานได้มากกว่าปกติ เราจึงจำเป็นต้องนำอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์มาแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานเสียลดน้อยลงที่สุด (NG) เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นเกาะที่ชิ้นงาน

 2.   ถ้าเป็นอุตสาหกรรม อิเล็คทรอนิกส์ หรือ Semi Conductor แทบจะทุกรายการผลิตต้องใช้ อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เนื่องจากชิ้นงาน Semi Conductor นี้ค่อนข้าง Sensitive ต่อ การเกิด ESD

 3.   ณ ปัจจุบันนี้ ตัวอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เหมือนเป็นอุปกรณ์ที่ อุตสาหกรรม ฟิล์ม, พลาสติก, อิเล็คทรอนิกส์ จำเป็นต้องมี อาทิ เช่น ภาพลักษณ์, ติดกัน Audit, แต่เหนือสิ่งใดคนที่ติด อยากลดงานเสียที่เกิดขึ้นมากกว่า เมื่องานเสียเราน้อยลง หรือ NG = 0 ภาพลักษณ์ของบริษัทก็จะตามมา

อาการ Zapped คืออะไร

 1.   ก็คือการถ่ายเทประจุอย่างรวดเร็ว ซึ่งคำว่า ”รวดเร็ว” ก็บอกอยู่แล้วคือใช้เวลาอันน้อยนิด

แล้วมันเกิดผลเสียอะไรกับชิ้นงานหละ??

 1.   ชิ้นงานอาจจะเสียได้

 2.   อายุการใช้งานอาจจะสั้นลง

ESD ย่อมาจากคำว่า  Electro Static Discharged ซึ่งเกิดจากคำสองซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือ

ESD คือ

 1.   Electro Static  คือ ไฟฟ้าสถิตย์

 2.   Discharged คือ การถ่ายเทประจุ

ไฟฟ้าสถิตย์เกิดได้หลายสาเหตุ

 1.   การเหนี่ยวนำ

 2.   การเสียดสี หรือการขัดสี

 3.   อื่นๆ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตย์

 1.   บนพื้นผิวมีค่า ประจุบวกและประจุลบไม่เท่ากัน

 2.   เราไม่สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ได้ แต่เราสามารถควบคุมมันได้

 3.   อื่นๆ

Note! จะเห็นได้ว่า ESD จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการถ่ายเทประจุ ซึ่งก็หมายความว่า วัตถุนั้นมีการแตะหรือสัมผัสกัน เราจึงมักจะเห็นป้ายเตือนต่างๆ ที่เห็นบ่อยสุดก็ะเป็นรูปมือว่า อ๊ะๆ จะแต่นะ!!! ดังรูปตัวอย่างด้านบน

ionizer_blower_th.html
ionizer_overhead_th.html
ionizer_nozzle_th.html
ionizer_airgun_th.html
ionizer_bar_th.html
esd_measurement_esd_tools_th.html

เบอร์โทรศัพท์: 081-588-9902,  084-078-0781

ติดต่อ: จรัญเดช คู่สุวรรณกุล (บอส)

แฟกซ์: 038-993-188

อีเมลล์: jarundej@koosupply.com
ID ไลน์: KooSupply

เบอร์โทรศัพท์: 084-660-9131

ติดต่อ: ภาณุพันธ์ คู่สุวรรณกุล (ซัน)

แฟกซ์: 038-993-188

อีเมลล์: panuphan@koosupply.com
ID ไลน์: son.KooSupply

ติดต่อ

ติดต่อ

mailto:jarundej@koosupply.com?subject=email%20subject